Pengemengden til besvær

På skolen ble vi introdusert for brøkregning, med teller på topp, brøkstrek imellom og nevner på bunn. De enkleste regnestykkene var da nevner var lik i alle brøkene. Da trengte du bare å forholde deg til telleren.

Når du titter på bankkontoen din og ser hvor mye penger du har, titter du på telleren. Tallet du ser beskriver din andel av helheten – din del av kaken. Du vet ikke nøyaktig hvor stor kaken er, men du antar at den ikke endrer seg over tid. Når du skal bruke en annen valuta, som euro eller dollar, er det vanskelig å orientere seg, fordi størrelsen på kaken har endret seg – nevneren er forskjellig – og det får også konsekvens for hvor stor verdi telleren beskriver.

Men kaken som du hadde tillit til ikke endrer seg i størrelse – den er i endring; i ganske voldsom endring. Om du sitter i USA og sjekker bankkonto i dag, er tallet på pengene du har kanskje det samme som du hadde i mars 2020 – telleren er den samme. Nevneren derimot, har vokst med 35%. På samme tid i Norge er nevneren vokst med rundt 13%. Hva betyr det så for kakestykket ditt? Det betyr at du har et tilsvarende mindre stykke.

Nevneren vi snakker om, er pengemengden. Desto flere penger som finnes, desto mindre blir verdien på én krone. Det gjør ikke så store utslag i levekostnader (konsumprisindeksen), fordi kostnadene blir mindre etterhvert som stadig mer avansert teknologi og stadig sterkere konkuransekrefter driver prisene ned. Når østeuropeiske utstasjonerte kontraktsansatte på nulltimersavtaler uten pensjon eller foreldrepenger flyr deg på fly med 25% lavere drivstofforbruk til Bergen, blir prisen 49 kroner istedenfor 499 kroner.

Verdiendringen kommer derimot til uttrykk i gjenstander som beholder sin verdi over tid – eiendom og aksjer er eksempler på dette. Hjemmet ditt er i eiendom – pensjonen din er i aksjer.

Når du skal se på hvor mye du tjener eller har på konto i dag – og beregne hvor mye du må ha i lønnsøkning eller få i avkastning til neste år for å ikke tape kjøpekraft – er det derfor pengemengden du bør følge med på – ikke konsumprisindeksen.

Pengemengden kan du følge med på hos Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/finansielle-indikatorer/statistikk/pengemengde

Denne dynamikken er én av faktorene som skaper stadig større økonomisk ulikhet i samfunnet – for om du ikke plasserer pengene dine i noe som holder på verdien, samtidig som verdien av lønnen din blir stadig mindre verdt – kan hverken Erna eller Jonas hjelpe. Her er det Øystein og Norges Bank som sitter på nøkkelen – og nøkkelen, den går til pengetrykkeriet.

“The road to serfdom consists of working exponentially harder in order to earn a currency growing exponentially weaker”

– Michael J. Saylor

Intervjuet nedenfor er med Michael Saylor i MicroStrategy. MicroStrategy hadde 500 millioner dollar på konto i januar 2020. Da pandemien kom og sentralbankens pengetrykkeri kjørte pengemengden i taket, begynte han å lete etter en måte å bevare pengenes verdi. Han så på obligasjoner, eiendom, aksjer og gull – men landet til slutt på bitcoin og plasserte hele selskapets kontantreserve deretter. Noe som skiller bitcoin fra nasjonal valuta er at mengden aldri kan bli mer enn 21 millioner. Nettverket er desentralisert, slik at ingen sentral aktør kan kontrollere det.

Du kan lese, høre og se mer om hvordan selskapet resonnerte på www.hope.com

Enkelte skeptikere har overbevist seg selv om at bitcoin er “svindel”. Denne tråden på Twitter oppklarer en del misforståelser og forklarer hvorfor det ikke er tilfellet: https://twitter.com/Preston…/status/1327103306775359488…

De store institusjonelle investorene er på vei inn i bitcoin, deriblandt forsikringsselskaper, banker og her om dagen vårt eget 180-årgamle industrikonsern Aker. De tar ikke lett på en slik avgjørelse. Motsvar på mytene som sirkulerer om energiforbruk, kriminalitet og volatilitet kan du lese her: https://ark-invest.com/…/analyst-research/bitcoin-myths/

Om du er nysgjerrig på bitcoin og ønsker å dyppe tærne, finnes det en norsk kryptobørs som er regulert av Finanstilsynet. Denne heter Firi. Med denne linken (affiliate) får vi begge litt bonus.